Beweegprogramma's

In Nederland heeft 20 tot 25% van de bevolking een chronische aandoening. Dit percentage zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Daarom zijn veranderingen in het zorgsysteem noodzakelijk, waarbij de preventie van chronische aandoeningen een belangrijk thema is. Bij de preventie van chronische aandoeningen speelt voldoende bewegen een belangrijke rol. Voldoende bewegen is niet alleen gunstig ter preventie van chronische aandoeningen (primaire preventie), maar ook ter bevordering van een gunstiger beloop van de chronische aandoening (secundaire preventie). Om voldoende bewegen bij mensen met een chronische aandoening te stimuleren, heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) de ‘Standaarden Beweeginterventies’ ontwikkeld. Hieronder treft u welke beweegprogramma's Goedzorg Fysiotherapie aanbied.