Echografie

Echografie is een onderzoekstechniek waarbij botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsels en banden bestudeerd kunnen worden. Bij Goedzorg Fysiotherapie werken we samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten van De Meente uit Genemuiden. Zij verzorgen op onze locatie het echografisch onderzoek en sturen ons de uitslag van uw onderzoek. 

 

Hoe werkt echografie?

Echografie werkt met hoogfrequente geluidsgolven die uitgezonden en weer ontvangen worden. De verschillende weefsels in ons lichaam absorberen en weerkaatsen de golven. De teruggekaatste golven worden door een computer vertaald en op een beeldscherm weergegeven. Op deze manier verschijnt een echoafbeelding van de weefsels. Met dit beeld kunnen we kwetsuren of afwijkingen in de weefsels vaststellen. 

 

Hoe verloopt een onderzoek

Op de donderdagen zijn de fysiotherapeuten van De Meente in IJsselmuiden met een mobiel echo-apparaat. Het onderzoek start met vragen en testen. Hierna kan met de echoapparatuur een lichaamsdeel gescand worden. De beelden worden bekeken, beoordeeld en opgeslagen. In enkele gevallen kan direct een huisarts ingeschakeld worden om mee te kijken en zo nodig een injectie te plaatsen. 

 

Voordelen van echografie

  • doordat we de toestand van het weefsel zien, kan de behandeling zeer gericht worden ingezet 
  • het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en onschadelijk 
  • het onderzoek is eenvoudig toepasbaar 
  • het onderzoek geeft direct uitsluitsel 

Kosten en vergoeding 

Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als wij u onderzoeken - als onderdeel van uw behandeling en na verwijzing door een arts - wordt het onderzoek vergoed door uw zorgverzekering. Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, declareren wij dit bij u als eenmalig echografisch onderzoek. Deze kosten zijn dus niet te declareren bij uw zorgverzekering.

Fred Bol

Rudie Gosen

Sheila van der Wal

Erik Jan Everts