Tarieven

Meestal worden de behandelingen door uw zorgverzekeraar rechtstreeks aan de praktijk vergoed. De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Indien uw zorgverzekeraar fysiotherapeutische behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt ontvangt u van ons een particuliere nota. Wilt u goed verzekerd blijven voor fysiotherapie? Kijkt u dan nog eens goed naar uw verzekeringspolis. Op www.defysiotherapeut.com of op www.zorgkiezer.nl kunt u alle polissen vergelijken.

 

Hieronder staan de tarieven vermeld die wij per 1 januari 2021 in rekening brengen:

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, ingeval u meer behandelingen nodig heeft dan uw aanvullende verzekering vergoedt of als u niet aanvullend verzekerd bent.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Fysiotherapie

reguliere zitting | € 33,50

zitting incl. toeslag uitbehandeling | € 41-

zitting incl. inrichtingstoeslag | € 40,25

eenmalig consult (echografisch onderzoek)| € 52,50

eenmalig consult aan huis | € 60,-

eenmalig consult in inrichting | € 59,25,-

lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen | € 44,50

lange zitting aan huis | € 52-

lange zitting in inrichting | € 50-

screening | € 15,50

screening, intake en onderzoek | € 42,00

intake en onderzoek na verwijzing | € 41,61

intake en onderzoek na verwijzing aan huis| € 51-

intake en onderzoek na verwijzing in inrichting | € 51-

rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende, schadeverzekeraar | € 55,50

telefonische zitting | € 10-

niet nagekomen afspraak* | € 33,50

 

Kinderfysiotherapie

reguliere zitting | € 44,50

zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 52,-

zitting inclusief instellingstoeslag | € 51,25

instructie overleg ouder/kind | € 27,50

eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 63,50

niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie* | € 44,50

 

Manuele Therapie

reguliere zitting | € 38,50

reguliere zitting vanaf de 10e behandeling | € 32,75

zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 46-

niet nagekomen afspraak manuele therapie* | € 38,50

 

Psychosomatische Fysiotherapie

reguliere zitting | € 41,50,-

zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 49-

niet nagekomen afspraak psychosomatiek | € 41,50,-

 

Geriatrie Fysiotherapie

reguliere zitting | € 43-

zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 50,50

niet nagekomen afspraak geriatrie* | € 43-

 

Oedeem Fysiotherapie

reguliere zitting | € 44,50

zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 52,-

niet nagekomen afspraak oedeem fysiotherapie* | € 44,50

 

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen.