Praktijkinformatie

Bereikbaarheid

Op werkdagen kunt u ons  telefonisch bereiken op telefoonnummer 038-3311350 of via het volgende emailadres: info@goedzorgfysiotherapie.nl. Op de pagina team treft u de email gegevens van ieder afzonderlijk teamlid. Om aan te melden kunt u ook gebruik maken van het contactformulier

 

Openingstijden

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel aangepast worden. 

De openingstijden van de praktijk zijn: 

Maandag          08.00 - 21.00

Dinsdag             08.00 - 21.00

Woensdag        08.00 - 18.00

Donderdag      08.00 - 21.00

Vrijdag                08.00 - 18.00

 

Wachtlijst

In de regel proberen wij direct een afspraak met u te maken. Wanneer dit niet lukt dan plaatsen wij u op de wachtlijst. We proberen aan te geven hoelang de wachttijd ongeveer is.  Indien u een voorkeur heeft aangegeven voor een therapeut, bepaalde dagen en/of tijden dan zullen wij rekening houden met uw voorkeur, maar dit kan wel van invloed zijn op de wachttijd. De wachtlijst wordt op volgorde van binnenkomst afgewerkt, tenzij er een medische reden is waarvoor een snelle aanvang van de behandeling noodzakelijk is. Mochten uw klachten tussentijds opvallend veranderen dan is het raadzaam om even contact met ons op te nemen. 

 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Wanneer u de praktijk bezoekt kunt u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald.  De fysiotherapeut vraagt u naar uw verzekeringsgegevens en uw identiteitsbewijs zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Wanneer u op verwijzing van uw huisarts of  specialist komt, verzoeken wij u het verwijsformulier mee te nemen. Na het opnemen van uw persoonsgegevens wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal te verwachten behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. We verwachten dat u uw eigen handdoek meeneemt. Voor behandelingen in de oefenzaal is het wenselijk om sportkleding en sportschoenen te dragen. 

 

Verzekering

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij hebben met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

We raden u uitdrukkelijk aan om vooraf te controleren of u verzekerd bent voor fysiotherapie en onder welke voorwaarden. 

 

Klachten

De praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorg en dienstverlening. Wanneer u rondloopt met een klacht, stellen wij het zeer op prijs wanneer u deze aan ons kenbaar maakt. De praktijk heeft een klachtenreglement vastgesteld welke is gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.