Obesitas beweegprogramma

Obesitas (ernstig overgewicht) komt steeds vaker voor. Men spreekt van Obesitas wanneer de verhouding tussen lengte en gewicht (BMI) hoger is dan 30. De snelle toename van obesitas is een wereldwijd verschijnsel. Een goede leefstijl is dan ook zeer belangrijk om complicaties van obesitas te voorkomen en/of uit te stellen. Ziektes als hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten liggen dan ook op de loer. Uit onderzoek is gebleken dat regelmatig intensief bewegen een goed effect heeft op deze aandoening, zoals:

  • Uitstellen/voorkomen van complicaties (diabetes, hart- en vaatziekten)
  • Gewichtsafname
  • Meer uithoudingsvermogen
  • Verbeterde kwaliteit van leven met een fitter gevoel

 Daarom heeft Goedzorg Fysiotherapie een beweegprogramma ontwikkeld waarmee wij actief aan de slag gaan. De Deelnemers aan het beweegprogramma komen in een oefengroep en trainen een half jaar. De eerste 3 maanden bestaan uit 2 trainingen per week, de laatste 3 maanden uit minimaal 1 training per week. De trainingen duren ongeveer 1 uur en vinden plaats onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. De groep bestaat uit 6-8 deelnemers.

 

Korte procedure

Als u deel wilt nemen aan het programma is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Na het verkrijgen van een verwijzing maken wij een afspraak en zullen wij een intake doen. Deze intake wordt individueel afgenomen, wij nemen vragenlijsten af en doen een aantal algemene en specifieke testen voor conditie/kracht. U traint aan de hand van een oefenschema.

Elke 6 tot 8 weken worden de testen die gebruikt zijn tijdens de intake herhaald, zodat we de vooruitgang kunnen meten.

Het oefenprogramma wordt zo nodig aangepast aan uw individuele situatie. Tussentijds en aan het einde van het programma worden de resultaten met u, en waar nodig met uw huisarts en diëtist, besproken. Na afloop van het programma adviseren wij u welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een beweegprogramma, meestal gaat het om een kostenvergoeding van maximaal drie maanden indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij raden u uitdrukkelijk aan vooraf te controleren of u verzekerd bent voor deze zorg. Wanneer u besluit om deel te nemen aan het beweegprogramma zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Hiervoor sluit u een contract met de praktijk. De eigen bijdrage aan het beweegprogramma bedraagt € 117,- voor het volgen van 1 training per week en € 201,- voor het volgen van 2 trainingen per week.

Het is prettig om tijdens de training gemakkelijke en goed ventilerende kleding te dragen. Verder is het van belang dat u goed en schoon schoeisel draagt. U doet er goed aan een handdoek mee te nemen naar de training. Douchen na de training is een mogelijkheid.

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de praktijk op het telefoonnummer 038-3311350

Claudia Wesseling