Vitaal en gezond oud worden 

 

Wilt u graag zelfstandig blijven? Herkent u de angst om te vallen?  Dan is een valpreventief programma misschien wel iets voor u. 

Bij Goedzorg Fysiotherapie, Fysiotherapie Papegaaij en Tegelaar en Argo fysiotherapie kunt u terecht voor het Otago-oefenprogramma. Otago is een programma speciaal ontworpen voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Dit programma wordt geleid door fysiotherapeuten en richt zich op het verbeteren van spierkracht en evenwicht. 

Hierbij kunt been u denken aan spierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema, allemaal voor u op maat gemaakt. Het kan zowel individueel thuis als in groepsverband worden uitgevoerd. 

In het thuisprogramma wordt u gedurende 12 maanden ondersteund met 6 huisbezoeken van de fysiotherapeut en 11 telefonische afspraken. Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken, met 2 sessies van 1 uur per week. 

Laten we samen investeren in uw toekomst waarin uw zelfstandigheid en veiligheid hand in hand gaan. Wilt u meer weten over het Otago-programma? Neemt u dan contact op met Goedzorg Fysiotherapie via info@goedzorgfysiotherapie.nl of via 038-3311350. 

 

Blijf in de Benen 

Bewegen en gezondheid gaan hand in hand. Het beweegprogramma ‘Blijf in de benen’ is speciaal ontwikkeld voor ouderen om verantwoord en veilig te kunnen bewegen. Lichamelijke beweging is van belang om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de kans op het krijgen van chronische ziektes te verkleinen. Met behulp van het beweegprogramma wordt getracht te voldoen aan de beweegrichtlijn en daarmee het proces van achteruitgang door ouderdom te vertragen en de zelfredzaamheid te behouden of vergroten.  

 

Het programma is elke werkdag op RTV-IJsselmond om 09.30 uur op de televisie.  

Het programma bestaat uit:   

Een beweegprogramma van vijftien minuten per dag, opgenomen met zogenaamde “beweegacteurs” uit dezelfde doelgroep   

beweeg/oefenopdrachten/huiswerkoefeningen voor nog eens vijftien minuten waarmee de beweegrichtlijn gehaald kan worden (tenminste 150 minuten per week, matig- intensief te bewegen, met daarnaast kracht en balansoefeningen)  

per dag vijf minuten ouderdomsgerelateerde informatie gegeven door verschillende  deskundige zorgaanbieders uit IJsselmuiden.  

 

Werken aan een gezonde leefstijl door de Gecombineerde Leefstijlinterventie! 

Met een GLI werken volwassenen aan gezonde voeding, gezond bewegen en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Het belangrijkste doel is overgewicht te verminderen. Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor, en volwassenen met obesitas kunnen deelnemen aan de GLI. Centraal in het programma staat het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl. 

 

Programma 

Deelname aan het programma duurt twee jaar en bestaat uit de deelprogramma’s ‘voeding’, ‘bewegen’ en ‘gedragsbehoud’. Het programma omvat zowel individuele afspraken als groepsbijeenkomsten. Deelnemers (maximaal 12 - 14) worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. 

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over gezonde voeding, sport en bewegen, slaap en ontspanning. Er kunnen ervaringen worden gedeeld en we praten samen over het gekozen onderwerp. Daarnaast wordt ook gesport tijdens de bijeenkomsten.  

 

Aanmelding 

U bent op advies van uw huisarts of praktijkondersteuner aangemeld voor de GLI. We hebben een officiële verwijzing van uw huisarts nodig voor deelname aan het programma. 

 

Dagen en tijden 

De groepsbijeenkomsten vinden in de eerste 6 maanden wekelijks in de avond plaats. 

Het is niet mogelijk een deel van het programma te volgen. U wordt verwacht aanwezig te zijn op de bijeenkomsten. Mocht u onverhoopt een keer niet kunnen dan horen we dat graag vooraf. 

 

Kosten 

Het programma wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. 

 

Heeft u vragen? Dan horen wij dat uiteraard graag. De voorkeur gaat uit naar een email op het volgende adres:  j.vanderlinde@goedzorgfysiotherapie.nl of  telefonisch contact via het nummer: 038- 3311350. 

Op naar een blijvende, gezonde leefstijl! 

 

Zorgen over het geheugen?  

Bij ouder worden horen ook zorgen, zoals zorgen over het geheugen. Veel mensen en/of naasten vinden het spannend om hierover advies te vragen. De huisartsen in IJsselmuiden bieden een inloopplek voor u en uw omgeving als u vragen hebt over geheugenproblemen.  

 

Het inloopspreekuur is iedere dinsdag van 13.00 uur – 14.00 uur bij praktijk ondersteuner Anneloes Halfman in het gezondheidscentrum van IJsselmuiden. U kunt zich zonder afspraak melden aan de balie.