Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

 

Voor meer informatie over:

- wat is kinderfysiotherapie?

- waar is een kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in?

- met welke hulpvragen kan ik terecht?

- informatie en uitleg over o.a.: voorkeurshoudingen bij baby's, motorische ontwikkelingsproblemen, schrijfmotorische problemen, orthopedische klachten, neurologische aandoeningen, sportblessures en groeigerelateerde aandoeningen.

Kunt u de volgende link aanklikken www.dekinderfysiotherapeut.com

 

Bewegingstherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

 

Samenwerking

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog. In IJsselmuiden hebben wij een goede samenwerking met het consultatiebureau, kinderdagverblijven en basisscholen.

 

SLIM4Kids is hier een voorbeeld van. SLIM4Kids is een programma voor kinderen van 4 tot 12 jaar met overgewicht en obesitas. Het beweegprogramma richt zich op de ontwikkeling van een gezonde leefstijl waarin voeding, beweging en werken aan een positief zelfbeeld centraal staan. Het programma duurt 18 maanden, waarin het kind en ook de ouders/verzorgers, de eerste 6 maanden in de startperiode intensief begeleid worden door de kinderfysiotherapeut, huisarts, diëtiste en praktijkondersteuner GGZ.

 

Onze kinderfysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) netwerk kinderen regio Zwolle/Kampen. Beide kinderfysiotherapeuten zijn lid van de Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen (VBOZ). 

Marjon Potkamp

Caroline v.d. Berg