Visie

Goedzorg Fysiotherapie heeft de volgende visie:

 

''Wij zullen ons volledig inzetten om optimale fysiotherapeutische zorg te verlenen. Om die optimale zorg te kunnen verlenen is een structuur binnen de organisatie nodig die waarborgt dat ieder teamlid zijn- of haar kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten zowel ten dienste van de totale praktijk, als van de individuele cliënt. Binnen een cultuur waarin zowel de cliënt als ieder teamlid, zich gezien en gehoord voelt, zal door bundeling van krachten, deze optimale zorg als vanzelf gestalte krijgen''