Hartrevalidatie

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen hartproblemen. Dit uit zich vaak in een beperking in de conditie en heeft een nadelig effect op de dagelijkse activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven toeneemt bij patiënten met hartklachten die een revalidatieprogramma hebben gevolgd, in vergelijking tot het begin van het programma.

In samenwerking met Isala Zwolle (Leef en Beweegcentrum) worden twee soorten trajecten aangeboden voor hartpatiënten. Een hartrevalidatie programma en een hartfalenrevalidatie programma. Wanneer het traject in Zwolle is beëindigd, kan het vervolg hiervan plaatsvinden in de eerstelijnspraktijk in IJsselmuiden. Ook zijn er mogelijkheden om direct te starten in IJsselmuiden, maar neemt u dan eerst contact met ons op om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Deelname aan de hartrevalidatie en/of het beweegprogramma

Deelnemers aan het beweegprogramma komen in een oefengroep en trainen 3 maanden. Voorafgaand hieraan wordt eerst een aantal weken individueel getraind om bekend te raken met de oefenzaal apparatuur en uw eigen mogelijkheden. Daarna stroomt u door in het beweegprogramma. De trainingen duren ongeveer 1 uur en vinden plaats onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Korte procedure

Voor deelname aan het programma heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Na het verkrijgen van een verwijzing maken wij een afspraak met u en zullen wij een individuele intake doen. Er worden een aantal vragenlijsten en algemene en specifieke testen voor conditie/kracht afgenomen.

In overleg wordt bepaald in welk traject u start. Dit kan individuele begeleiding zijn of deelnemen aan de beweeggroep.

Elke 6-8 weken worden de testen die gebruikt zijn tijdens de intake herhaald, zodat de vooruitgang gemeten wordt.

Het oefenprogramma wordt zo nodig aangepast aan uw individuele situatie.

Tussentijds en aan het einde van het programma worden de resultaten met u, en waar nodig met uw huisarts en/of specialist, besproken. Na afloop van het programma adviseren wij u welke vorm van bewegen het beste bij u past en wat voor u mogelijk is.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

 Als u start met de individuele begeleiding zal dit vergoed worden vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Controleer zelf goed of u aanvullend verzekerd bent en voor hoeveel keer of voor welk bedrag u een vergoeding krijgt.

Mocht u gaan deelnemen aan het beweegprogramma dan vergoeden de meeste zorgverzekeraars de kosten, meestal gaat het om een kostenvergoeding van maximaal drie maanden indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Deze vergoeding staat meestal los van de vergoeding die u per individuele behandeling krijgt. Wij raden u nadrukkelijk aan vooraf te controleren of u verzekerd bent voor deze zorg.

 

Het is prettig om tijdens de training gemakkelijke en goed ventilerende kleding te dragen. Verder is het van belang dat u goed en schoon schoeisel draagt. U doet er goed aan een handdoek mee te nemen naar de training.

Jantine van der Linde

Marit Bronts

Nienke van Ek