Verwijzers

Wilt u als professional uw patiënt naar ons verwijzen dan is dat goed mogelijk. U kunt uw verwijzing sturen middels zorgmailof via zorgdomein. Hiermee kunt u ook patienten naar ons doorverwijzen. Heeft u geen zorgmail of zorgdomein dan kunt u contact opnemen per mail, telefoon of per post.