Fysio Medische Training

Fysio Medische Training is bedoeld voor cliënten die ná de fysiotherapeutische behandeling het advies krijgen, of er zelf voor kiezen om onder begeleiding extra trainingen te volgen. De oefeningen zijn gericht op onderhoud en verbetering van de gewrichtsbewegelijkheid en het uithoudingsvermogen, verbetering van spierfuncties en vermindering van pijn. Daarnaast is het prettig om met lotgenoten contact te hebben en ervaringen uit te wisselen. U zal worden begeleid door een ervaren beweegprofessional.

 

De Fysio Medische Training vindt plaats in de oefenzaal van Goedzorg Fysiotherapie, aan Laanzicht 5 in IJsselmuiden.

 

Wanneer u gaat deelnemen aan de Fysio Medische Training, traint u 1 of 2 keer per week, onder begeleiding van een beweegprofessional.

 

Korte procedure

1. U meldt zich aan vanuit de behandeling en vult het inschrijfformulier in.

2. Er zal een afspraak gemaakt worden voor een intake en fitheidstest. Deze test wordt individueel afgenomen en opgeslagen in uw dossier.

3. U traint aan de hand van een oefenprogramma dat in gezamenlijkheid met de beweegprofessional is opgesteld.

4. Het oefenprogramma zal iedere keer afgestemd worden op uw individuele situatie en behoefte.

5. Na 6 weken zal de fitheidstest herhaald worden, zodat u inzicht krijgt in uw persoonlijke vorderingen.

 

Het is prettig om tijdens de training gemakkelijke en goed ventilerende kleding te dragen. Het is verder van belang dat u goed en schoon schoeisel draagt. Verder doet u er goed aan een handdoek mee te nemen naar de training.

  

Contributie

 

1. Wanneer u zich aanmeldt voor de Fysio Medische Training krijgt u een intake, de factuur hiervan zal worden thuis gestuurd. Daarna kunt u starten met de trainingen en krijgt u iedere maand, ná de trainingsperiode, een factuur thuis gestuurd of voeren wij een automatische incasso uit.

Het tarief voor de Fysio Medische Training is gebaseerd op een bedrag per maand en geldt voor alle maanden van het betreffende kalenderjaar.

2. Bij tussentijdse aanmeldingen wordt de contributie berekend vanaf de inschrijfdatum tot aan het einde van de contributieperiode.

3. Opzegging is mogelijk één maand voorafgaand aan de volgende contributiemaand en dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie

4. Bij opzegging ná voorgenoemde data blijft contributie over de lopende maand verschuldigd.

5. De contributietarieven zullen jaarlijks beoordeeld worden en zonodig door de maatschap worden aangepast.


Sheila van der Wal

Paul Boonstra

Marit Bronts

Dinie Riemens


Tijden met begeleiding IJsselmuiden

Maandagavond 18.00 - 20.00

Dinsdagavond 18.00 - 20.00

Donderdagavond 18.00 - 20.00

 

Tijden met begeleiding Genemuiden

Maandag 16.00-17.00

Donderdag 16.00-17.00

 

 

Tarieven (per maand)

1x per week trainen met begeleiding €42,50,-

2x per week trainen met begeleiding €52,50,-

 

Intake en fitheidstest €35,-

Personal trainer €65,- per uur (excl. btw)