Diabetes beweegprogramma

Diabetes komt in Nederland steeds vaker voor. Gezond eten en regelmatig bewegen is goed en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Ook is deze leefstijl belangrijk bij mensen die al Diabetes hebben. Zo is uit onderzoek gebleken dat lichamelijke inspanning een gunstig effect heeft op deze aandoening, zoals:

  • Gunstig effect op de suikerspiegel
  • Vermindering van medicatie (omdat de suikerspiegel veranderd is)
  • Het geeft een fitter gevoel
  • Uitstellen van complicaties

Het ligt in de verwachting dat het aantal mensen met Diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel zal toenemen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de vergrijzing, een ongezonde leefstijl (overgewicht) en meer aandacht voor de vroegere symptomen van diabetes. Voldoende lichaamsbeweging kan de ontwikkeling van complicaties bij diabeten op lange termijn vertragen. Daarom hebben wij als praktijk voor fysiotherapie een beweegprogramma ontwikkeld waarmee wij actief aan de slag gaan.

 

Patiënten die gaan deelnemen aan het beweegprogramma komen in een oefengroep en trainen een half jaar. De eerste 3 maanden bestaan uit 2 trainingen per week, de laatste 3 maanden uit minimaal 1 training per week. De trainingen duren ongeveer 1 uur en vinden plaats onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. De groep bestaat uit 5 tot 7 deelnemers.

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een beweegprogramma, meestal gaat het om een kostenvergoeding van maximaal drie maanden indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij raden u uitdrukkelijk aan vooraf te controleren of u verzekerd bent voor deze zorg. Wanneer u besluit om deel te nemen aan het beweegprogramma zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Hiervoor sluit u een contract met de praktijk. De eigen bijdrage aan het beweegprogramma van zes maanden bedraagt  € 117,- . Daarna bestaat er de mogelijkheid om door te trainen. De therapeut kan u hierover meer vertellen.

Claudia Wesseling