Praktijknieuws


 

Nieuwe locatie voor Goedzorg Fysiotherapie in Kampen! 

 

Goedzorg Fysiotherapie werkt vanaf 2013 al in Kampen op sportpark de Maten. De afgelopen jaren is ons team gegroeid en zijn er meerdere specialismen in Kampen ondergebracht.  

Vanwege deze uitbreiding gaat Goedzorg Fysiotherapie per 10 maart verhuizen naar de locatie aan de Vloeddijk 40 in Kampen. Op dit moment wordt de voormalige dokterspraktijk grondig verbouwd door Van der Steeg vastgoed en geschikt gemaakt voor een goed uitgerust multifunctioneel centrum. Ook onze samenwerkingspartners voetencentrum Innofeet en dietiste Ilze Duijn krijgen hun onderkomen aan de Vloeddijk. 

 

We kijken er naar uit om u op onze nieuwe locatie te mogen ontvangen. Om u ook op dit moment al bij de nieuwbouw te betrekken, zouden we het leuk vinden wanneer u mooie foto’s van Kampen instuurt, waarvan wij Visuals kunnen laten maken. De afbeeldingen worden op groot formaat afgedrukt en komen in de verschillende ruimtes van het gebouw te hangen. Zo halen we Kampen met haar prachtige omgeving ook binnenshuis! Aan het insturen van foto’s is een wedstrijd gekoppeld. De mooiste foto wordt uitgekozen en op een prominente plek in het gebouw gehangen. Aan de winnaar wordt een leuke prijs uitgereikt! U kunt uw bijdrage/foto’s insturen vóór 1 maart aan onze administratie via info@goedzorgfysiotherapie.nl  of persoonlijk inleveren op onze hoofdlocatie aan Laanzicht 5 in IJsselmuiden.  

 

Heeft u vragen over onze toekomstige plannen aan de Vloeddijk 40?  Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Bloemers via s.bloemers@goedzorgfysiotherapie.nl   


 

Beweeggroepen senioren nog altijd springlevend 

 

Lichaamsbeweging, ontspanning en spel. Juist als je ouder wordt, zijn dit onmisbare  ingrediënten om gezond en vitaal te blijven. Op die manier houd je conditie en kracht op peil en daarnaast werkt het nog eens preventief. Vanuit die gedachte zijn destijds de beweeggroepen voor senioren in het leven geroepen. 

 

Voorheen werden deze lessen aangeboden vanuit Stichting Welzijn. Een bezuinigingsronde maakte daaraan een einde. Wat veel mensen echter niet weten, is dat Goedzorg Fysiotherapie het concept nieuw leven heeft ingeblazen. Met Ina de Wilde als docent. De Wilde begeleidt de beweeggroepen in IJsselmuiden, Kampen en Zalk. Een van die ouderen is Jan de Maar, die zelf wekelijks ondervindt hoeveel baat je er als oudere bij kunt hebben. 

 

Volgens De Wilde moet je de lessen niet zien als zomaar een uurtje sporten. “We werken met muziek en beginnen met een warming up, gevolgd door oefeningen en een spelmoment en eindigen met een ontspanningsoefeningen. Er wordt gewerkt aan kracht en conditie, maar we doen bijvoorbeeld ook balansoefeningen.” Dat laatste is een niet te onderschatten aspect. Voor mensen op leeftijd kan juist een valpartij van grote impact zijn op functioneren en gezondheid. Balansoefeningen laten je letterlijk steviger op je benen staan.  

 

Het is echter, aldus De Wilde, vooral de combinatie van de oefeningen die het concept zo sterk maakt. “Het werkt niet alleen preventief. Ook senioren die juist willen herstellen door aan kracht, conditie en coördinatie te werken hebben veel baat bij deze lessen.” Bloemers vult aan: "Door de nauwe samenwerking met de geriatrie fysiotherapeut kan er tijdig worden geadviseerd. Voor mensen die eerder met een klacht bij de fysiotherapeut in behandeling zijn geweest, is het belangrijk het aangeleerde en/of nieuwe gedrag te onderhouden. Deelname aan de wekelijkse beweeggroep maakt de kans op terugval veel kleiner”. 

 

En dan is er nog het sociale aspect weet De Maar. “Voor mij is dit echt een uitje. Ik kijk er elke week weer naar uit. Ik weet dat dit voor veel meer deelnemers geldt.” Lachend voegt hij er aan toe: “Maar de groep wordt wel ouder. Er mogen best nog weer wat jongere mensen bij.” 

 

De leeftijdsgrens ligt strikt genomen op ouder dan 55 jaar. Het programma wordt op de deelnemers aangepast, zodat bijvoorbeeld iemand in een rolstoel met een daarop afgestemde oefening ook kan deelnemen aan de lessen. De kosten voor de lessen zijn doelbewust laag gehouden met vijf euro per les. Bloemers: “De meeste zorgverzekeraars vergoeden bovendien de lessen. Daarmee zijn de lessen laagdrempelig voor iedereen.” 

 


Wereldkankerdag 

 

Op 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag. Wij doen mee aan De Wereldkankerdag 10-minuten-beweeg-challenge, waarbij het (ver)kennen van grenzen in met name bewegen centraal staat.   

 

Voor mensen met of na kanker is het goed kunnen inschatten van wat wel en niet kan, elke dag aan de orde. In deze challenge is het de uitdaging voor deelnemers (patiënten die in een oncologisch traject zitten of hebben gezeten) om in te schatten hoeveel meter zij denken te gaan fietsen, lopen of roeien in 10 minuten. Wie het dichtste bij het verwachte aantal meter komt wint de challenge. Het gaat in deze challenge dus niet om het hoogst aantal meters of wie het hardste sport, maar om wie het dichtste bij het geschatte aantal meters uitkomt.   

 

De Wereldkankerdag 10-minuten-beweeg-Challenge gaat plaatsvinden van: 

 

maandag 30 januari tot donderdag 2 februari 12.00 uur 

 

Deelnemers kunnen voor deze Beweeg-Challenge een afspraak inplannen bij Goedzorg Fysiotherapie, waar ze onder begeleiding van een (oncologisch) fysiotherapeut de challenge gaan uitvoeren.  

 

Doe jij ook mee? Maak dan meteen een afspraak via 038-3311350 of meld je aan via info@goedzorgfysiotherapie.nl  

 

Op donderdag 2 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur vindt een informatiemarkt plaats rondom het thema ‘Oncologie dichtbij huis’ op onze locatie in Genemuiden aan de Jan van Arkelstraat 5. Je bent van harte uitgenodigd om te zien welke oncologische zorg en aanverwante diensten we in Genemuiden kunnen bieden.  

 

Programma: 

16.00 uur Inloop en prijsuitreiking van de 10 minuten beweeg challenge 

16.00 uur tot 17.00 uur  Informatiemarkt met medewerking van onze samenwerkingspartners in Genemuiden 

17.00 uur tot 17.30 uur  Kennismaken met ontspanningsoefeningen (verplichte opgave)  

 

16.00 uur tot 18.00 uur doorlopende inloop informatiemarkt

 

Graag tot donderdag 2 februari!  


Nieuwe locatie voor Goedzorg Fysiotherapie in Genemuiden

 

Van oudsher is Fysiotherapie de Meente een begrip in Genemuiden. Fred Bol, fysiotherapeut en echografist, heeft in 2019 zijn praktijk en het management overgedragen aan Goedzorg Fysiotherapie. Fred Bol is met zijn team nog steeds werkzaam in Genemuiden onder de vlag van Goedzorg. De afgelopen jaren is het team gegroeid en zijn er meerdere specialismen in Genemuiden ondergebracht waaronder manuele therapie, oedeem- en oncologie fysiotherapie, leefstijlcoaching om uitvoering te geven aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en geriatrie fysiotherapie, speciaal gericht op senioren. Voor diagnostiek met behulp van echografie bent u bij Goedzorg nog steeds aan het juiste adres. Onder de deskundige leiding van Fred Bol zijn verschillende therapeuten bij Goedzorg intern opgeleid. Ook hebben zij gezamenlijke scholing gevolgd met huisartsen.

Vanwege uitbreiding en verdere samenwerking met andere zorgdisciplines gaat het team van fysiotherapeuten per 1 november verhuizen naar de locatie aan de Jan van Arkelstraat 5. Op dit moment wordt het voormalige schoolgebouw grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor een goed uitgeruste fysiotherapiepraktijk. Bent u gewend om behandeld te worden in de Meente? Dat is geen probleem, uw vertrouwde therapeut kunt u gewoon behouden.

We kijken er naar uit om u op onze nieuwe locatie te mogen ontvangen. Om u ook op dit moment al bij de nieuwbouw te betrekken, zouden we het leuk vinden wanneer u mooie foto’s van Genemuiden instuurt, waarvan wij Visuals kunnen laten maken. De afbeeldingen worden op groot formaat afgedrukt en komen in de behandelkamers en in de gangen van het gebouw te hangen. Zo halen we Genemuiden met haar prachtige omgeving ook binnenshuis! Aan het insturen van foto’s is een wedstrijd gekoppeld. De mooiste afbeelding wordt uitgekozen en op een prominente plek in het gebouw gehangen. Aan de winnaar wordt een leuke prijs uitgereikt! U kunt uw bijdrage/foto’s insturen vóór 15 oktober aan onze praktijkmanager Anja Berendsen via a.berendsen@goedzorgfysiotherapie.nl of persoonlijk inleveren op de praktijk.

 

Heeft u vragen over de verdere toekomstige plannen aan de Jan van Arkelstraat? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Bloemers via s.bloemers@goedzorgfysiotherapie.nl

 


Het Kamper Leefstijlakkoord

Wat een energie en betrokkenheid! Het Kamper Leefstijlakkoord zorgt voor een gezond en vitale gemeente en is gisteren getekend door meer dan 60 verschillende organisaties uit de branches: onderwijs, sport, welzijn, overheid en het bedrijfsleven. 

Wij ,Goedzorg Fysiotherapie, staan achter deze aanpak en geven commitment om een rol in de uitvoering op te pakken in 1 of meerdere werkgroepen.

 

Met dit akkoord bundelen we krachten en kennis van landelijke, regionale en lokale akkoorden en programma’s en dragen we bij aan de mogelijkheid voor inwoners om een gezonde leefstijl na te streven. 

 

Vanuit een gezamenlijke visie werken we binnen het Kamper Leefstijlakkoord met betrokken partners aan zes deelakkoorden. Per deelakkoord is een (net)werkgroep actief begeleid door een coördinator. Overkoepelend is er een onafhankelijke regisseur en regiegroep. Wethouders Jan Peter van der Sluis en Bas Wonink zijn als ambassadeurs nauw betrokken voor politiek draagvlak. 

 

1. Gezonde keuze als makkelijkste keuze

Thema’s: Roken, Alcohol, Voeding, Drugs, Medicijnen, Gokken, Gamen, Schermtijd, Seksualiteit, Social media, Opvoeding

2. Werken aan fysieke en mentale gezondheid

Thema’s: Overgewicht, Jeugd, Ouderen, Re-integratie en werk, Diabetes, Laaggeletterdheid, Poli’s en carrousels, Psychische gezondheid

3. Iedereen kan meedoen

Thema’s: Inclusie, Armoede, Toegankelijkheid, Beweegaanbod voor iedereen, Promotie

4. Beweging in de openbare ruimte

Thema’s: Openbare ruimte, Sportaccommodaties

5. Vitale aanbieders

Thema’s: Sportaanbieders, Plezier, Veiligheid, Voeding, Alcohol, Roken, Opleiden en kennisdeling

6. Een leven lang bewegen

Thema’s: Beweegnorm, Motoriek, Rol ouders/verzorgers, Beweegplezier en sportdeelname

 

Het akkoord is een ‘levend document’ van en voor de inwoners waarbij elke partner gelijkwaardig is qua inbreng. Met elkaar zijn de ambities en focuspunten geformuleerd. Ook zijn er talloze potentiële programma’s opgehaald en verdeeld die per werkgroep opgepakt kunnen worden in de uitvoering. Mooie voorbeelden zijn ‘Bewegen op Recept’, ‘Fit door de dag Kampen’, ‘Sam&’ en ‘Cool2Bfit’.

 

Interesse om mee te doen? Neem contact op via g.vanolst@kampen.nl. Meer informatie is te vinden via www.sportservicekampen.nl


Sportief medisch bewegen

Goedzorg Fysiotherapie gaat vanaf 1 september 2021 in IJsselmuiden en omgeving 5 sport- en beweeggroepen starten. Voorheen vielen deze groepen onder de organisatie van Stichting Welzijn Kampen. Wij vinden het belangrijk dat mensen op een laagdrempelige en toegankelijke manier in beweging blijven en minder snel een beroep hoeven doen op vervolgbehandelingen bij een fysiotherapeut. 

Zie voor meer informatie Sportief medisch bewegen


GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie)

Bij Goedzorg werken aan een gezonde leefstijl door de Gecombineerde Leefstijlinterventie!

Met een GLI werken volwassenen aan gezonde voeding, gezond bewegen en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Het belangrijkste doel is overgewicht te verminderen. Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor, en volwassenen met obesitas kunnen deelnemen aan de GLI. Centraal in het programma staat het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl.

 

Programma

Deelname aan het programma duurt twee jaar en bestaat uit de deelprogramma’s ‘voeding’, ‘bewegen’ en ‘gedragsbehoud’. Het programma omvat zowel individuele afspraken als groepsbijeenkomsten. Deelnemers (maximaal 12) worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten.

 

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over gezonde voeding, sport en bewegen, slaap en ontspanning. Er kunnen ervaringen worden gedeeld en we praten samen over het gekozen onderwerp. Daarnaast wordt ook gesport tijdens de bijeenkomsten. Dit vindt plaats in of voor het gebouw van Goedzorg Fysiotherapie in IJsselmuiden. Kom dus in sportkleding en kleedt u in laagjes, zodat u erop voorbereid bent naar buiten te gaan. We verzamelen vooraf in de wachtkamer waar u de anderhalve meter afstand in acht neemt. Het dragen van een mondmasker in het gezondheidscentrum is verplicht.

We volgen het programma ‘Slimmer’. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.nogslimmer.nl.

 

Aanmelding

U bent op advies van uw huisarts of praktijkondersteuner aangemeld voor de GLI. We hebben een officiële verwijzing van uw huisarts nodig voor deelname aan het programma.

 

Dagen en tijden

De groepsbijeenkomsten vinden in de eerste 6 maanden wekelijks plaats op donderdagavonden van 18.30-19.30. Wegens grote belangstelling zullen daar de komende tijd meerdere dagen en tijden aan toegevoegd worden.

Het is niet mogelijk een deel van het programma te volgen. U wordt verwacht aanwezig te zijn op de bijeenkomsten. Mocht u onverhoopt een keer niet kunnen dan horen we dat graag vooraf.

 

Kosten

Het programma wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag. De voorkeur gaat uit naar een email op het volgende adres: j.vanderlinde@goedzorgfysiotherapie.nl of telefonisch contact via het nummer: 038- 3311350.

 

Op naar een blijvende, gezonde leefstijl!

 

De uitvoering is in handen van onze leefstijlcoach/fysiotherapeut Jantine van der Linden, diëtiste Ilze Duijn, buurtsportcoach Daphne Best en lokale beweegaanbieders.

 

Sinds 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering als ondersteuning bij deze gedragsverandering. Voor deelnemers is geen eigen risico verschuldigd.


Op donderdag 18 juni bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat door een noodlottig ongeval op woensdagavond 17 juni onze lieve collega Melinda van Dijk is overleden.

 

We zijn intens verdrietig en aangeslagen door haar overlijden.

Voor ons was Melinda een trouwe, zorgzame en fijne collega. Ze heeft zich ruim 10 jaar met hart en ziel ingezet voor onze praktijk.

 

We zullen Melinda met de voor haar zo kenmerkende humor enorm missen. 

Wij nemen dinsdag 23 juni afscheid van Melinda. Onze praktijk is dan de hele dag gesloten.

 

Ons medeleven gaat uit naar haar dochter Estelle, haar partner Martin, overige familieleden en vrienden.ZwangerFit en WomanFit

Woensdag 20 mei start de ZwangerFit outdoor en de WomanFit bootcamp worden hervat. De zwangerFit outdoor start 0m 19.00u en de Womanfit om 20.00u. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@goedzorgfysiotherapie.nl


Blijf in de benen

 

Voorkom tijdens de Corona crisis dat u te weinig beweegt. 

Probeer elke dag mee te doen met Blijf in de Benen (9.30 en 15.00 RTV IJsselmond) 

Daarnaast kunt u via deze link een makkelijk overzicht vinden met wat u thuis kunt doen aan bewegen: https://sway.office.com/2DfK8jmYitgEXRXF?ref=Link&loc=play

 

Blijf in de Benen op RTV-IJsselmond 

Ziggo                  kanaal 42

KPN/Telfort    kanaal 1362

Tele2.                  kanaal via menu 

Vodafone         kanaal 739

Interview met Irma Bol 21-03-2020

Download
Thuis.m4a
MP4 video/audio bestand 2.8 MB

Samenwerking de Meente Genemuiden & Goedzorg Fysiotherapie

Beste client, 

 

Na jaren van intensieve samenwerking hebben Fysiotherapie de Meente en Goedzorg fysiotherapie besloten als één praktijk verder te gaan. Per 1 juni 2019 heeft Goedzorg fysiotherapie de praktijk voor Fysiotherapie de Meente overgenomen.  

 

De samenstelling van de maatschap Goedzorg fysiotherapie blijft ongewijzigd. Irma Bol, Marianne Slagter, Luc ‘d Hondt, Matthijs de Groot, Rudie Gosen en Sylvia Bloemers zijn de gezamenlijke praktijkhouders. Fred Bol blijft als echografist werkzaam op de verschillende locaties van de praktijk. 

 

We bundelen onze krachten zodat we onze dienstverlening  kunnen verbeteren en vernieuwen. Met de brede ervaring en verscheidene specialisaties van onze fysiotherapeuten zien wij een perfect totaalpakket voor de toekomst.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij één van onze medewerkers terecht voor informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Fysiotherapie de Meente & Team Goedzorg fysiotherapie


Overlijden Lennie Bossink

 

We zijn intens verdrietig en aangeslagen door het overlijden van onze lieve collega Lennie Bossink.  

 

Lennie heeft zich 18 jaar met hart en ziel ingezet binnen de praktijk voor onze cliënten.

Meer dan ooit beseffen we hoe broos en kwetsbaar het leven is. 

 

We zullen haar enorm missen.  

 

Ons medeleven gaat uit naar Bart, Anne Mare, Bauke en overige familie. 

 

Team Goedzorg Fysiotherapie  

 

 Sportspreekuur gaat niet door!

In de vakantie gaat het sport-spreekuur niet door.  Bij vragen of wanneer u een afspraak wil maken, kunt u contact opnemen met onze praktijk op: 038-3311350.


Groot onderzoek naar zorg en welzijn in IJsselmuiden: ‘Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!

 

Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in IJsselmuiden e.o. te optimaliseren zijn ervaringen, ideeën en suggesties van inwoners zeer belangrijk. In IJsselmuiden houdt SEGIJ (Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden) daarom momenteel een grootschalig onderzoek onder de noemer: 'Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!'. Het onderzoek vraagt inwoners naar hun ervaringen met de zorgverlening en welzijnsactiviteiten in IJsselmuiden. Naast dat mensen gericht benaderd zijn, kunnen belanghebbenden meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen via http://secure.qualizorg.nl/Survey4/zorgenwelzijn/project/start. Dit kan nog tot en met 30 juni 2017. Onder de deelnemers wordt een mooi streekpakket verloot. Ook wordt er op donderdag 6 juli een bijeenkomst in dit kader gehouden.

 

Het gezondheidscentrum binnen het Kulthurhus Sonnenberch viert dit jaar haar 5 jarig jubileum. Vanuit het Kulturhus wordt in IJsselmuiden door verschillende instanties steeds intensiever samengewerkt. Hiertoe werd vorig jaar de Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) opgericht. Een samenwerkingsverband tussen Goedzorg huisartsen, Goedzorg apotheek, Goedzorg fysiotherapeuten en ICARE thuiszorg. Zij geven samen uitvoering aan verschillende projecten voor wijkgerichte zorg. Ook kunnen inwoners sinds april in het Kulthurhus terecht bij het CJG- en WMO loket van de gemeente voor vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, begeleiding, dagbesteding, het opgroeien van kinderen, werk of de financiële situatie.

 

Bijeenkomst op 6 juli

Op donderdag 6 juli om 19.30 uur wordt in het Kulturhus een bijeenkomst georganiseerd waar onder andere de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd. Aanwezigen worden dan tevens bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en lopende projecten binnen het Kulthurhus. Ook wordt aanwezigen gevraagd mee te denken over het ontwikkelen van mogelijke programma’s en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de toekomst.

 

Iedereen is van harte uitgenodigd op donderdag 6 juli om 19:30 uur in het Kulturhus.

Aanmelden kan via info@huisartsenijsselmuiden.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) is een samenwerkingsverband tussen: