Praktijknieuws


Samenwerking de Meente Genemuiden & Goedzorg Fysiotherapie

Beste client, 

 

Na jaren van intensieve samenwerking hebben Fysiotherapie de Meente en Goedzorg fysiotherapie besloten als één praktijk verder te gaan. Per 1 juni 2019 heeft Goedzorg fysiotherapie de praktijk voor Fysiotherapie de Meente overgenomen.  

 

De samenstelling van de maatschap Goedzorg fysiotherapie blijft ongewijzigd. Irma Bol, Marianne Slagter, Luc ‘d Hondt, Matthijs de Groot, Rudie Gosen en Sylvia Bloemers zijn de gezamenlijke praktijkhouders. Fred Bol blijft als echografist werkzaam op de verschillende locaties van de praktijk. 

 

We bundelen onze krachten zodat we onze dienstverlening  kunnen verbeteren en vernieuwen. Met de brede ervaring en verscheidene specialisaties van onze fysiotherapeuten zien wij een perfect totaalpakket voor de toekomst.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij één van onze medewerkers terecht voor informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Fysiotherapie de Meente & Team Goedzorg fysiotherapie


Overlijden Lennie Bossink

 

We zijn intens verdrietig en aangeslagen door het overlijden van onze lieve collega Lennie Bossink.  

 

Lennie heeft zich 18 jaar met hart en ziel ingezet binnen de praktijk voor onze cliënten.

Meer dan ooit beseffen we hoe broos en kwetsbaar het leven is. 

 

We zullen haar enorm missen.  

 

Ons medeleven gaat uit naar Bart, Anne Mare, Bauke en overige familie. 

 

Team Goedzorg Fysiotherapie  

 

 Sportspreekuur gaat niet door!

In de vakantie gaat het sport-spreekuur niet door.  Bij vragen of wanneer u een afspraak wil maken, kunt u contact opnemen met onze praktijk op: 038-3311350.


Groot onderzoek naar zorg en welzijn in IJsselmuiden: ‘Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!

 

Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in IJsselmuiden e.o. te optimaliseren zijn ervaringen, ideeën en suggesties van inwoners zeer belangrijk. In IJsselmuiden houdt SEGIJ (Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden) daarom momenteel een grootschalig onderzoek onder de noemer: 'Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!'. Het onderzoek vraagt inwoners naar hun ervaringen met de zorgverlening en welzijnsactiviteiten in IJsselmuiden. Naast dat mensen gericht benaderd zijn, kunnen belanghebbenden meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen via http://secure.qualizorg.nl/Survey4/zorgenwelzijn/project/start. Dit kan nog tot en met 30 juni 2017. Onder de deelnemers wordt een mooi streekpakket verloot. Ook wordt er op donderdag 6 juli een bijeenkomst in dit kader gehouden.

 

Het gezondheidscentrum binnen het Kulthurhus Sonnenberch viert dit jaar haar 5 jarig jubileum. Vanuit het Kulturhus wordt in IJsselmuiden door verschillende instanties steeds intensiever samengewerkt. Hiertoe werd vorig jaar de Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) opgericht. Een samenwerkingsverband tussen Goedzorg huisartsen, Goedzorg apotheek, Goedzorg fysiotherapeuten en ICARE thuiszorg. Zij geven samen uitvoering aan verschillende projecten voor wijkgerichte zorg. Ook kunnen inwoners sinds april in het Kulthurhus terecht bij het CJG- en WMO loket van de gemeente voor vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, begeleiding, dagbesteding, het opgroeien van kinderen, werk of de financiële situatie.

 

Bijeenkomst op 6 juli

Op donderdag 6 juli om 19.30 uur wordt in het Kulturhus een bijeenkomst georganiseerd waar onder andere de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd. Aanwezigen worden dan tevens bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en lopende projecten binnen het Kulthurhus. Ook wordt aanwezigen gevraagd mee te denken over het ontwikkelen van mogelijke programma’s en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de toekomst.

 

Iedereen is van harte uitgenodigd op donderdag 6 juli om 19:30 uur in het Kulturhus.

Aanmelden kan via info@huisartsenijsselmuiden.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) is een samenwerkingsverband tussen: