Slim4Kids

Het programma Slim4Kids is een samenwerkingsproject tussen de kinderfysiotherapie, diëtiek en huisarts/praktijkondersteuner GGZ van het gezondheidscentrum Kulturhus in IJsselmuiden.

In dit programma gaat het om het aanleren van een gezonde leefstijl in beweging, eten en zelfbeeld.

Uit onderzoek blijkt dat leefstijl een belangrijke bijdrage is voor een gezonde levensverwachting. De risico's op het ontwikkelen van (welvaart) ziekten wordt kleiner.

 

Het totale programma duurt 18 maanden. In het eerste half jaar is de begeleiding het meest intensief. Daarna zal elke 3 maanden een follow-up zijn. Bij de start zal een intake gesprek worden gehouden, waarin ook een meting (van lengte en gewicht) zal zijn. Er zullen afspraken gemaakt worden over verwachtingen t.a.v. deelname, u krijgt informatie en kunt uw vragen stellen.

Een keer per week wordt er een uur in groepen gesport bij de fysiotherapie. Het eerste half uur is intensieve conditietraining, met aansluitend oefeningen en spelvormen.

 

Met de diëtiste wordt in diverse afspraken met kinderen en ouders/verzorgers gewerkt aan een gezond eetpatroon. Belangrijk is te melden dat kinderen in de groei zijn; door gezond te eten en genoeg beweging zal een gezond gewicht zonder dieet bereikt kunnen worden. Er is aandacht voor het ontwikkelen van een normaal eetpatroon en lekkere traktaties en tussendoortjes.

Een aantal keren zal er een groepsbijeenkomst zijn voor deelnemende kinderen en apart voor ouders/verzorgers. Dit in samenwerking met de praktijkondersteuner GGZ. Daarin zal met u besproken worden wat u kunt doen om uw kind te ondersteunen en te motiveren om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Ook moeilijke momenten of lastige situaties worden besproken.

Terwijl uw kind met de fysiotherapie en diëtiek bezig is, zal er ruimte zijn om individueel afspraken te maken met de praktijkondersteuner GGZ. In deze gesprekken staan het aanleren van “gedachtenkracht” en een positief zelfbeeld (emotioneel, mentaal en fysiek) centraal.

 

Leren omgaan met complimenten, tegenslag en frustratie zijn ook belangrijke vaardigheden die aangeleerd kunnen worden.

Aan het eind van de 1,5 jaar zullen we de deelnemers uitnodigen voor een eindevaluatie.

We willen graag “meten en weten” wat de resultaten zijn van het gehele aanbod. Uit eerdere evaluaties is gebleken dat een langdurig programma effectief is en een blijvend resultaat voor een gezonde leefstijl heeft.

 

U kunt uw kind op werkdagen aanmelden bij de receptie van de fysiotherapie, telefoonnummer: 038-3311350.

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Het Slim4Kids programma vindt plaats in het gezondheidscentrum Kulturhus. Deelname is gratis, het basisprogramma wordt vergoedt door de zorgverzekering.

 

Nb. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage in het vervolgprogramma (controleer uw aanvullende pakket)