Cool 2B Fit

 

Het Cool 2B Fit programma

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen vier en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind.

Het programma heeft vier pijlers:- ouderparticipatie- beweging- voeding en voedingsgewoonten- gedragsverandering.

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid in het traject.

 

De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand. Het is mogelijk om hiervoor de mee doen bon van de gemeente Kampen in te leveren. COOL 2B Fit is een vastgelegd multidisciplinair programma met een duur van 1,5 jaar.

 

Er zijn 2 programma's: één voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar.

 

Meer informatie kun je vinden via http://www.cool2bfit.nl

 

Wil je meedoen met COOL 2B Fit? Geef je dan op bij ons!